CÁC MẪU HỘP

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Tam quý
260.000 VND

Tam Quý

Giá: 260.000đ

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hộp gồm 3 bánh 80g: nhân thập cẩm, nhân đậu đỏ, nhân
việt quất.

Hân hoan
350.000 VND

Hân Hoan

Giá : 350.000đ

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Hộp gồm 4 bánh 80g: nhân thập cẩm, nhân đậu đỏ, nhân
mè đen, nhân sen trà xanh

Hứng khởi
320.000 VND

Hứng Khởi

Giá: 320.000đ

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Hộp gồm 4 bánh 80g: nhân thập cẩm, nhân đậu đỏ, nhân
việt quất, nhân mè đen

Nồng nàn
550.000 VND

Nồng Nàn

Giá: 550.000đ

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hộp gồm 8 bánh 80g: nhân thập cẩm, nhân Custard,
nhân sen trà xanh, nhân hạt sen long nhãn, nhân đậu
đỏ, nhân việt quất, nhân mè đen, nhân hạt sen.

Cuốn hút
450.000 VND

Cuốn Hút

Giá: 450.000đ

(Giá chưa bao gồm 10%VAT)

Hộp gồm 4 bánh 120g: nhân thập cẩm, nhân sen trà xanh, nhân đậu đỏ, nhân mè đen.

Đam mê
720.000 VND

Đam Mê

Giá: 720.000đ

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hộp gồm 8 bánh 80g: nhân thập cẩm, nhân Custard, nhân sen trà xanh, nhân hạt sen long nhãn, nhân đậu đỏ, nhân việt quất, nhân mè đen, nhân hạt sen.

Tinh tế
950.000 VND

Tinh tế

Giá: 950.000đ

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hộp gồm 8 bánh 120g: nhân thập cẩm, nhân Custard, nhân sen trà xanh, nhân hạt sen long nhãn, nhân đậu đỏ, nhân việt quất, nhân mè đen, nhân hạt sen.

Thăng hoa
850.000 VND

Thăng Hoa

Giá: 850.000đ

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hộp gồm 6 bánh 120g: nhân thập cẩm, nhân sen trà xanh, nhân đậu đỏ, nhân việt quất, nhân mè đen, nhân hạt sen.

Lôi cuốn
Rated 4.00 out of 5
1.500.000 VND

Lôi cuốn

Giá: 1.500.000đ

(Giá chưa bao gồm 10%VAT)
Hộp gồm 6 bánh 150g: nhân thập cẩm, nhân sen trà xanh, nhân hạt sen long nhãn, nhân việt quất, nhân mè đen, nhân hạt sen và hộp trà cao cấp.

Dịu dàng
380.000 VND

Dịu Dàng

Giá: 380.000đ

(Giá chưa bao gồm 10%VAT)
Hộp gồm 6 bánh 80g: nhân thập cẩm, nhân Custard,
nhân sen trà xanh, nhân đậu đỏ, nhân mè đen, nhân
hạt sen.

Cảm xúc
680.000 VND

Cảm Xúc

Giá: 680.000đ

(Giá chưa bao gồm 10%VAT)
Hộp gồm 9 bánh 80g: nhân thập cẩm, nhân Custard, nhân sen trà xanh, nhân hạt sen long nhãn, nhân đậu đỏ, nhân việt quất, nhân mè đen, nhân hạt sen.