CÁC MẪU HỘP

Bảo mộc

Hộp gồm 2 bánh 120g nhân lựa chọn: Thập cẩm, trà xanh, trứng nghiền, hạt dẻ.

Hứng khởi

Hộp gồm 4 bánh 80g: Thập cẩm, trứng nghiền, trà xanh, đậu đỏ.

Hân Hoan

Hộp gồm 4 bánh 80g: Thập cẩm, trứng nghiền, hạt sen trứng, đậu đỏ

Nồng nàn

Hộp gồm 6 bánh 80g với 6 loại nhân: Thập cẩm, trứng nghiền, trà xanh, hạt sen trứng, đậu đỏ, hạt dẻ

Khát Vọng

Hộp gồm 8 bánh 80g với 8 loại nhân: Thập cẩm, trứng nghiền, trà xanh, hạt dẻ, hạt sen trứng, đậu đỏ, đậu xanh, sầu riêng

Đam mê

Hộp gồm 2 bánh 120g và 4 bánh 80g: Thập cẩm, trà xanh, trứng nghiền, hạt sen trứng, đậu đỏ, đậu xanh

Tinh tế

Hộp gồm 1 bánh 120g và 7 bánh 80g: Thập cẩm, Trứng nghiền, trà Ô Long, trà xanh, hạt dẻ, hạt sen trứng, đậu đỏ, đậu xanh

Thăng hoa

Hộp gồm 6 bánh 150g: Thập cẩm, trà Ô Long, trà xanh, hạt dẻ trứng, hạt sen trứng, đậu đỏ trứng

Rated 4.00 out of 5

Lôi cuốn

Hộp gồm 8 bánh 150g: Thập cẩm, trà Ô Long, Trà xanh, Hạt dẻ trứng, sầu riêng trứng, hạt sen trứng, đậu đỏ trứng, đậu xanh trứng

Dịu dàng

Hộp gồm 6 bánh 80g với 6 loại nhân: Thập cẩm, trứng nghiền, trà xanh, hạt sen trứng, đậu đỏ, đậu xanh

Cảm Xúc

Hộp gồm 8 bánh 80g với 8 loại nhân: Thập cẩm, trứng nghiền, trà xanh, hạt dẻ, hạt sen trứng, đậu đỏ, đậu xanh, sầu riêng